IPM Museum


Idź do treści

chrząszcze

Monitoring > chrząszcze


L-TRAP

Pułapka świetlna do monitoringu obecności chrząszczy latających w muzeach i bibliotekach.

(ANOBIUM PUNCTATUM, HYLOTRUPES BAJULUS, STEGOBIUM PANICEUM, ATTAGENUS SMIRNOVI, ANTHRENUS MUSEORUM, ANTHRENUS VERBASCI I INNE)

L-Trap jest specjalistyczną pułapką przygotowana z myślą o intensywnym odławianiu dorosłych stadiów szkodników zbiorów muzealnych i bibliotecznych. L-trap daje pełną informację na temat obecności chrząszczy w muzeach tkanin, kolekcji drewnianych, zbiorów bibliotecznych itp.
Elementem wabiącym są 2 płytki fotoluminescencyjne (emitujące światło w ciemności), które wabią chrząszcze do wnętrza pułapki.
Pułapka emituje światło bez udziału energii elektrycznej dlatego można ją bezpiecznie stosować nocą w bibliotekach i muzeach. Unikalna konstrukcja ułatwia owadom bezpośrednie lądowanie na lepie lub wejście na powierzchnię lepną. Pułapka przechwytuje dorosłe osobniki i w konsekwencji

<<<<KLIKNIJ TUTAJ>>>>nie dopuszcza do namnażania kolejnych pokoleń żarłocznych larw żywiaka chlebowca, mrzyka, szubaka i innych groźnych szkodników.
Pułapka w normalnych warunkach emituje światło przez min. 8 godzin w czasie najwięszej aktywności owadów, tj w godzinach wieczornych i nocnych .
Skuteczność pułapki ograniczona jest jej słabą ekspozycją na światło oraz duże zanieczyszczenie powierzchni lepnej.
Konstrukcja umożłiwia szybkie i łatwe złożenie pułapki. Pułapka jest całkowicie bezpieczna dla człowieka.
Sposób użycia:
L-trap należy wystawiać blisko okien najlepiej na parapetach lub regałach na wysokości do 1,5 m. (dla osiągnięcia najlepszych rezultatów niezbędne jest oświetlenie naturalne, które optymalnie zasila fotoluminescencyjne płytki-wabiki. Alternatywnie (pomieszczenia bez okien) zaleca się wystawiać pułapki na stołach lub półkach w miejscach dobrej ekspozycji na oświetlenie sztuczne.

Na powierzchni lepnej pułapki widoczne są kilku milimetrowe chrząszcze. Dorosłe osobniki z gatunku skórnikowatych należą do grupy najmniejszych chrząszczy, dlatego do precyzyjnej identyfikacji pomocne będzie szkło powięszające lub mikroskop.

Zastosowane w pułapce materiały fotoluminescencyjne, potrzebują odpowiedniej dawki energii świetlnej. Optymalne wyniki daje wielogodzinna ekspozycja pułapki na światło dzienne, opcjonalnie na oświetlenie sztuczne.

Odpowiednio długo naświetlany materiał fotoluminescencyjny oddaje zmagazynowaną energię świetlną w ciemności. Płytki fotoluminescencyjne świecą punktowo i są widoczne dla z odległości kilkunastu metrów.

ATTAGENUS SMIRNOVISTEGOBIUM PANICEUMANTHRENUS SPANTHRENUS SPATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVIATTAGENUS SMIRNOVI

IPM | Konferencja IPM | Monitoring | Szkody | Wsparcie | Referencje | Multimedia | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego